top of page

Zásady používání souborů cookie

Pokud vaše webová stránka sleduje osobní údaje, například pomocí cookies nebo podobných technologií, musíte to návštěvníkům stránky jasně oznámit. Jasně sdělte, jaké nástroje sledování vaše webová stránka využívá (např. cookies, flash cookies, web beacons atd.),  jaké osobní údaje shromažďují a proč se používají.

 

Je důležité upozornit, že třetí strany, jako Google Analytics nebo jiné aplikace nabízené prostřednictvím, které prostřednictvím služeb umisťují cookies nebo využívají jiných sledovacích technologií, se mohou při shromažďování a uchovávání údajů řídit vlastními zásadami. Protože se jedná o externí služby, nejsou zahrnuty do Zásad ochrany osobních údajů společnosti.

 

Více informací o souborech cookie a vaší webové stránce najdete v tomto článku.

Vysvětlení a informace uvedené v tomto dokumentu jsou pouze obecná vysvětlení, informace a příklady. Na tento článek byste neměli spoléhat jako na právní radu nebo jako na doporučení, co byste měli opravdu udělat. Doporučujeme vám, abyste pro lepší porozumění a pomoc s tvorbou vlastních Zásad používání souborů cookie vyhledali právní poradenství.

bottom of page